top of page

Odlomak iz priče Budala Danila HarmsaBudali je iz okovratnika njegove košulje virio vrat, a na vratu glava. Glava je nekada bila ošišana na kratko. Sada je izrasla kosa, koja je podsećala na četku. Budala je puno pričala o nečemu. Niko je nije slušao. Svi su mislili:

Kada će da ućuti i ode?

Međutim, budala je, budući da ništa nije primetila, nastavila da priča i da se kikoće.

Na kraju, Jolbov nije izdržao i, prišavši budali, rekao je kratko i svirepo:

- Ovog trena da si se izgubio odavde!

Budala je izgubljeno pogledala naokolo, ne shvatajući šta se dešava. Jolbov je tresnuo budalu po uvetu. Budala je izletela iz fotelje i pala na pod. Jolbov ju je šutnuo nogom i budala se, izletevši kroz vrata, strmoglavila niz stepenice.

Tako se dešava u životu: budala pa to ti je, a još bi da nešto kaže. Po gubici takve. Da, po gubici!留言


bottom of page